Visszatekintés

Ezen internetes honlapot 2003. március 17-én indítottam útjára, részben korábban megjelent cikkeim, valamint Berkó Ernő barátom CCD-s méréseinek közlésével. A kisebb-nagyobb új írások mellett Ernő 2007-2009 években végzett digitális kamerás méréseit közöltem. Sajnos az egészségi állapot romlásával az utolsó saját észlelésemet 2008. december 1-jén végeztem, és vetettem papírra illetve honlapra. Ezt követően már csak az íróasztali munkát igénylő Binary rendszerek efemerisz számítása rész bővítése tartott 2013. december 15-ig.

2021 novemberében szerverprobléma miatt a honlap elérhetetlenné vált, amit Heitler Gábor barátomtól tudtam meg ez év januárjában, aki emlékezett egy írásomra, amire éppen szüksége lett volna. Mivel a mai internetes világban két hónap nagyon nagy idő, kapva kaptam szíves ajánlatán, hogy a csillagászati honlapomat elhelyezhetem cégük szerverén, így 2022. január  óta porrima.neutrino.hu címen érhetik el az érdeklődők (időközben a régi lehetőség is helyre állt).

Természetesen a csillagászat iránti érdeklődés nem szünt meg, és a régi amatőrtárs barátok is megvannak még. Elsőként a kecskeméti Papp Sándort említeném, akivel 1980 táján ismerkedtem meg. 10-15 év alatti hagyományos postai levelezésünket vaskos dosszié őrzi. Noszogatása nélkül biztos nem lett volna belőlem az, ami lett az amatőrcsillagászat területén. Sanyi már jó régen profilt váltott: a kettőscsillag és mélyég észlelésekről áttért a változócsillag megfigyelésre: 2015. szeptember 6-án végezte 100 ezredik változócsillag-észlelését. Ennek is szerepe lehetett abban, hogy a 234294 számú kisbolygó névadójává vált. Sajnos az idő fölötte is elszállt, és bár az észlelést nem adta fel, a legendás, sok vendéget és még több csillagfényt látott 24,4-es tükrös helyett szívesebben használ egy 20x80-as monokulárt.

Cassegrain tavcső 2021Sanyival egyidőben, helyesebben szólva a rajta keresztül megismert Berente Béla barátom sokszor megfordult Vaskúton, de én még többször élveztem Ő és családja vendégszeretetét Kocséron. Talán nem sértő, ha úgy fogalmazok: a távcsőkészítés mellett időnként észlel is. Számos különböző típusú távcső készítésével az ország elismert tükörcsiszolója lett, amiről részletesen olvashatunk a Kiss László által készített, a Meteorban 2002-ben megjelent interjúban. Legutóbbi műve a jobb oldalon látható Cassegrain távcső, amely ha nem is jobb, mint a korábbi Yolo, de sokkal könnyebb...

Berkó Ernőről nyugodtan állítom, hogy kis hazánk legnagyobb teherbírású amatőrcsillagásza - volt, amit éppen ez a honlap bizonyít. Ezernél több róla elnevezett kettőscsillag is hozzájárult ahhoz, hogy a 95179 számú kisbolygót róla nevezzék el. Érdeklődése mostanra a csillagászattól a növények felé fordult, de azon a területen is maradandó nyomot hagy: sok új fajtát nemesített ki, de ez már más világ...

TWAN bajai kiállítás 2010 Ladányi Tamás a barátaim között a legfiatalabb, ő lett a Meteor kettősrovat vezetésében az utódom. Az idők folyamán szintén megtisztelte azzal Sárneczky Krisztián, hogy a 181298-as számú kisbolygó névadójának javasolta. Az ő érdeklődése is változott az idők folyamán, jelenleg a The World At Night nemzetközi fotós szervezet tagja, melynek keretében asztrotájképeket készít. A jobbszélen látható fénykép Baján, az Eötvös József Főiskola aulájában 2010 áprilisában rendezett vándorkiállításán készült.

Végül engedtessék meg nekem, hogy kivételként Cziniel Szabolcsot is megemlítsem, aki kisiskolásként tette meg az első lépéseket az amatőrészlelések terén, és küldte be megfigyeléseit a Meteor kettősrovatához, amelynek akkor én voltam a vezetője. Ma orvos, de szabad idejében visszatért az ifjúkori hobbyhoz. Jelenleg - talán az országban egyedül - hagyományos stílusú, de az internet lehetőségeit messzemenően kihasználva olyan szinvonalú vizuális kettősmegfigyeléseket végez, hogy büszke vagyok arra, hogy a tanítómesterének tekint. 2019-ben végigészlelte a WDS katalógusban szereplő 14 nevemet viselő csillagpárt, és ezt cca. 40-50 lap terjedelmű, térképrészletekkel, katalógusadatokkal, látómezőrajzokkal és leírásokkal bíró esztétikus kiadványban meg is jelentette. Ebből egy lap ide kattintva megtekinthető. Ezen túlmenően a Meteor 2019. júniusi számának kettősrovatában "Magyar kettőscsillag felfedezők: Vaskúti György" címmel írt rólam, amiért itt is kifejezem köszönetemet, és további csillagászati és orvosi munkájához sok sikert kívánok!

Nem régen eszembe jutott, hogy vajon mi lehet azokkal az amatőrcsillagász ismerősökkel, akikkel életem során kapcsolatom volt, vagy legalább megismerkedtem velük; a személyek java része az 1970-90-es években volt igazán aktív, amit sokan szeretünk a hőskornak tekinteni és nevezni; annyiban biztos igaz, hogy a műszereket és észlelési módszereket tekintve gyökeresen különbözött a mai állapotoktól. Akit érdekel, ide kattintva elolvashatja a névsort, és a felsoroltakról néhány feljegyzett gondolatot.

Ezekkel az összegző, visszatekintő sorokkal indítom útjára új helyen a régi honlapomat: jómagam koromnál és egészségi állapotomnál fogva nagy terveket nem szövögetek vele kapcsolatban, de ha Heitler Gábor barátom segítségével valamilyen, modern szóhasználattal ráncfelvarrásnak tanúja lehetek, annak örülni fogok, és előre is megköszönöm neki.

Vaskút, 2022. március 2. Vaskúti György
e-mail:porrima@neutrino.hu